HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Sıkça Sorulan Sorular

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu:

Kanun Numarası : 6331Kabul Tarihi : 20/6/2012Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Bölüm İçerikleri:

  1. Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  2. İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  3. Konsey, Kurul ve Koordinasyon
  4. Teftiş ve İdari Yaptırımlar
  5. Çeşitli ve Geçici Hükümler

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6331&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) (03.2015)Not: Veriler dış kaynaktan alındığından güncelliği ve doğruluğu ile ilgili lütfen uzmanlarımıza danışınız.

 

OSGB Nedir ?

OSGB‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) hakkında yasal düzenlemeler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş.

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) AVANTAJLARI NELERDİR?

  • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğundadır.
  • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacak, araştırılacaktır.

Hangi işletme OSGB hizmeti alacak Hangi işletme İSGB kurmak zorunda aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

Kaynak:T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=mevzuat&id=3) (03.2015)Not: Veriler dış kaynaktan alındığından güncelliği ve doğruluğu ile ilgili lütfen uzmanlarımıza danışınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir