HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Category Archives: Uğur OSGB

Sıkça Sorulan Sorular

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu:

Kanun Numarası : 6331Kabul Tarihi : 20/6/2012Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Bölüm İçerikleri:

  1. Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  2. İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  3. Konsey, Kurul ve Koordinasyon
  4. Teftiş ve İdari Yaptırımlar
  5. Çeşitli ve Geçici Hükümler

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6331&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) (03.2015)Not: Veriler dış kaynaktan alındığından güncelliği ve doğruluğu ile ilgili lütfen uzmanlarımıza danışınız.

 

OSGB Nedir ?

OSGB‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) hakkında yasal düzenlemeler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş.

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) AVANTAJLARI NELERDİR?

  • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğundadır.
  • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacak, araştırılacaktır.

Hangi işletme OSGB hizmeti alacak Hangi işletme İSGB kurmak zorunda aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

Kaynak:T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=mevzuat&id=3) (03.2015)Not: Veriler dış kaynaktan alındığından güncelliği ve doğruluğu ile ilgili lütfen uzmanlarımıza danışınız.

İletisim

İrtibat Bilgileri

  Adım Uğur OSGB
Adres: Adım Uğur Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Adres: Menderes Mah.Kartalkaya Bulvarı No:75/2 Pazarcık /K.Maraş
Adım Uğur İlk Yardım Eğitim Merkezi
Adres:Tekerek Mah. 94034. Sk. Akpınar Apt. Kat:1 No:4
 Telefon: 0344 311 23 55
 Cep: 05414045507
 E-posta: info@adimugur.com
 Faks: 0344 215 25 75
 Web: adimugur.com

Uğur OSGB

ADIM UĞUR ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLK YARDIM MERKEZİ


Adım Uğur OSGB Kahramanmaraş , Adıyaman , Gaziantep , Kayseri , Sivas , Adana , Malatya ve Osmaniye bölgeleri olmak üzere Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birine hitap eden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendisini ispatlamış bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarımız özellikle uzmanlaşmış oldukları dallarda saha çalışmaları ile iş yerlerinde tehlikeli unsurları tespit edip , işverenle birlikte çalışarak en ufak bir kazanın oluşmasını engellemeye çalışmaktadırlar.
Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 6331 Nolu Kanun çıkarılmış olup , şimdi aktif olarak uygulanmaktadır. Bu kanuna göre iş yerleri üçe (Az tehlikeli , Tehlikeli ve Çok tehlikeli) ayrılmaktadır. Ve işletmeler tehlike sınıfları gözetilerek İş Güvenliği Uzmanı , İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır. Bulundurmayan firmalar için çok ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Adım Uğur OSGB

İş sağlığı güvenliği konusundaki tüm ihtiyaçlarınıza en kaliteli hizmetleri en hızlı şekilde ve en uygun fiyatlarla sunuyoruz.

İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

Şirketimizin kurmuş olduğu ilk yardım eğitim merkezi ile ilkyardımcılarınızla en iyi şekilde eğitilip sağlık bakanlığı onaylı sertifikaları düzenlenmektedir.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

Kanunen zorunluluğu olan sertifikalı İSG eğitimleriyle iş kazalarını önleyerek çalışanlarınızı ve şirketinizi koruyoruz.

OSGB HİZMETLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmetinizdedir.

Hakkımızda

Bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetleri sunmak için kurulmuş, farklı sektörlerde deneyim kazanmış, İSG Eğitimi Uzmanları, İSG Profesyonelleri, İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları ve İş Hukuk Uzmanlarından oluşan ekibiyle hizmet vermektedir.

 

Amacımız, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği  bilincinin oluşturulması için gerekli olan İş Güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin  mesleki yetkinliklerini sağlamak noktasında başta sertifikalı eğitimler olmak üzere İSG ile ilgili tüm eğitimleri düzenlemek; ayrıca ülke genelinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, her sektörde iş güvenliği kültürünün yerleşmesini sağlamak için danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Eğitim merkezimiz ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz; teknolojik ve bilimsel metotlarla uluslararası standartlara uygun, sürekli kendini yenileyen, en iyi olma prensiplerine sahip, çağını aşan bir eğitim ve danışmanlık kurumu olarak hareket etmeyi, uzman personellerle hizmet sunmayı hedeflemiştir.

 

Kurumumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ve İş dünyasının ihtiyacı olan danışmanlık hizmetleri için,  iş güvenliği kültürünü oluşturma konusunda  teknoloji ve kaliteden ödün vermeden, prensipli ve sorumluluk sahibi, alanında dünya standartlarını yakalayarak ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

MİSYONUMUZ

Eğitim hizmetlerimizi uluslararası standartlara çıkararak sürekli yenilik, en iyi olma prensipleri ile çağı yakalayan bir eğitim kurumu olmak, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda müşterilerimizin yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak yasal mevzuatlara uygun olarak, ortaya çıkabilecek yüksek riskleri önlemeye çalışmak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle en iyi çözümleri sunmaktır.