HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

İşyeri Hekimi

İşyerinde İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.
İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır
İş sağlığı ve güvenliği açısından işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerini yapılmasını sağlar.
Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini (genel sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği vb…) verir ve belgelendirir.
İşyerinde sağlık gözetim ve denetimlerinde bulunur
İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu takip eder ve denetler
İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir
İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür
İş Sağlığı ile ilgili yıllık faaliyet planı hazırlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir