HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Category Archives: Bizden Haberler

İş Sağlığı Güvenliği Zirvesi

İş Sağlığı Güvenliği Zirvesi
İzmir İş sağlığı Güvenliği Zirvesi ikinci kez gerçekleştirilmesine rağmen katılımcılar tarafından ülkemizde, bu alandaki en önemli bilgi ve deneyim paylaşım platformu olarak değerlendirilmiş ve yine katılımcılar tarafından sürekli olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
İş sağlığı Güvenliği Zirvesi  organizasyon komitemiz, bu talep doğrultusunda her yıl tekrarlamak üzere yola çıktığı etkinliği 20– 22 Ekim 2016 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir’de düzenlemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
20 – 22 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek 3. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ile en az 10 sektörde başarılı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yer alacağı deneyim paylaşım oturumları ve çalıştaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sanayi ve meslek odalarının temsilcileri ve konusunda uzman iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının katılımıyla düzenlenecek açık oturum ve paneller, kişisel gelişim konferansları ve teknik gezileri, tarih ve kültür gezileri, konser ve kokteyl gibi sosyal etkinliklerin yer alacağı bir Zirve organizasyonu ve ayrıca bu zirvenin yanı sıra düzenlenecek fuar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 50 firmanın ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sunması hedeflenmektedir.
İş sağlığı Güvenliği Zirvesi Organizasyon Komitesi, İş sağlığı ve güvenliği alanın çalışan herkesi 20 – 22 Ekim 2016 tarihinde İzmir’e bekliyor.

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Kanunu Kısmen 2017’ye Ertelendi!

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Kanunu Kısmen 2017’ye Ertelendi!

 

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Yasasının Bir Maddesi 2016’dan 2017’ye Ertelendi.
İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Yasasının, 1 Temmuz 2016 itibariyle başlayan yükümlülüğü; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi İSG-Katip ataması ve sürekli İSG hizmet alınması zorunluluğunda 01.07.2017 tarihine kadar 1 yıl erteleme yapıldı.
2016 ‘dan 2017’ye erteleme yapılan kısım; İSG-Katip sisteminde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için İSG-Katip ataması yapılarak, işyerlerinin periyodik ziyaretlerle İSG açısından gözetim ve denetim altında tutulmasıdır. Bu bir yıl ötelenen madde hariç kanundaki tüm yasal sorumluluklar devam etmektedir!
7 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazetede ”Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair başlığı” altında yayınlanan 6745 sayılı kanun ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 38. maddesinde belirtilen 6. ve 7. maddelerin uygulama yükümlülükleri kamu kurumları sayılan işyerlerinde ve 50 ‘den az çalışanı olan özel işletmelerde 1/7/2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur çalışanlar için ve 50 den az çalışanı olan özel işletmelerde İSG profesyoneli istihdam zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinden 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.
6331 SAYILI İSG KANUNU, MADDE 38 – (1) Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, ifadesi yayınlanan 6745 sayılı kanunun 71. maddesinde yapılan değişiklikle 1/7/2017 olarak değiştirilmiştir.
1 Ocak 2013 tarihli 6331 Sayılı İSG Kanunu ile; az tehlikeli sınıfta yer alan 50’den az çalışanı olan işletmelere aşağıdaki işveren yükümlülükleri devreye alınmış durumdaydı ve halen devam etmektedir. İSG-Katip ataması ile sürekli OSGB hizmeti zorunluluğu bir yıl ertelense dahi aşağıda bazı başlıkları verilen hizmetler OSGB firmalarından alınmaya devam edecektir. Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.
1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
2. Acil Durum Planları, yangınla mücadele, ilk yardım eğitimi
3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
4. Acil Durum Tahliye Eğitimi ve Tatbikatı (Yılda 1)
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi
6. İSG Talimatları, görev tanımları ve prosedürlerin hazırlanması
7 . İşyeri hekimine çalışanların sağlık muayenesinin yaptırılması
8 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri
ve işe ve işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri….
İşveren hangi durumlarda sıkıntı yaşar?
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Denetim, Sigorta işlemleri, Yangın gibi afetlerde; işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır.
iŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR!
Adım Ugur osgb OSGB Ekibi olarak; İş sağlığı ve güvenliği uyulacak kanunu bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir yatırım olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise tamamen engellenebilmektedir. İSG kanunu yükümlülükleri büyük işletmeleri ilgilendirmesinden daha çok küçük işletmeleri ilgilendirmektedir. Çünkü büyük kurumlar zaten toplam kalite yönetiminin gereği olarak iş sağlığı güvenliğini güvence altına almaktadırlar.
Toplumumuzda az tehlikeli sınıflarda faaliyet göstere işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının olmadığı yanılgısı hakimdir. Oysa ofiste bütün gün bilgisayar ve telefon başında hareketsiz çalışan birisinde kas, iskelet, solunum ve kan dolaşımı sistemi bozuklukları, gözlerde bozulma, kulaklarda iltihaplanma durumları tespit edilmektedir. En basiti klima mikrobu dahi ölümcül bir hastalığa dönüşebilmektedir. Ofis ortamında düşüp yaralanmalar yaşanmakta, üst dolaptan bir klasör alınırken merdiven kullanılmayıp, koltuk ve masaya çıkılması suretiyle düşülerek ölümle sonuçlanan kazalar istatistik raporlarına girmiş durumdadır.
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmemesi günlük yaşantımıza da yansımakta, trafik kazalarında yüksek istatistikler, ev ortamında bile ölümlü kazalar, sağlığımızı korumadığımız için yüksek oranda hastalanma vb olumsuzluklarda dünya istatistiklerinde en üst sıralarda yer almamız  sağlık ve güvenlik konusundaki bilinçsizliğimizden meydana gelmektedir.
İş Sağlığı ve güvenliğinin toplumda tahsis edilebilmesi için masanın tüm ayaklarının sağlam duruş sergilemesi gerekmektedir; En başta Hükumetimiz ve Çalışma Bakanlığımız olmak üzere iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, OSGB Firmaları, işverenler ve tabi ki çalışanlar…
Adım Ugur osgb OSGB Kahramanmaraş | İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Emin Ellerde!…

1 Temmuz 2017’de İSG Kanunu Tüm Çalışanları Kapsayacak

OSGB Zorunluluğu 1 Temmuz 2017 İtibariyle Başlayacak!
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununun uygulamaya alınmayan son maddesi olan “50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ile tüm kamu sektörünün de İSG Katip üzerinden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ataması yapması” maddesi 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle devreye alınacak. Böylece; 1 kişi dahi çalıştıran tüm işletmelerin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile anlaşmaları gerekecek. İşverenler bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ile çalışabilecekler.
Bir kişi dahi SGK’lı çalışanı olan tüm işverenler ile KAMU Kurumları 1 Temmuz 2017 itibariyle OSGB hizmeti almaya başlayacaklar. Örneğin; kasap, manav, bakkal, berber, perakende mağazalar, apartmanlar, büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları vb.)  için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu başlıyor. Türkiye’de bu tanımlamaya uyan 700 bin civarı işyeri bulunmakta. KAMU kurumları da aynı zamanda uygulama için hazırlıklara başladı bile. Pek çok Kamu Kurumu Yönetimi, hali hazırda OSGB’lerden teklifler alarak değerlendirme sürecine girmiş durumda…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri alabilmeleri için “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” olarak yetkilendirme yapmaktadır.  İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti OSGB firmalarından alınabilir.  OSGB firmaları yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde işverenlere ve çalışanlara hizmet verirler.
ÇSGB – İSG Genel Müdürlüğü, OSGB hizmeti alanı ve almayanı kurduğu online sistem olan İSG–Katip ile masa başından takip edebilmektedir. İstediği zaman cezalandırma yapabilecek teknik yetkinliktedir.
1 Temmuz 2017 itibariyle İSG Para Cezaları Uygulanacak!
İSG Kanunu Cezaları Aykırılığın Yapıldığı Her Ay İçin Ödenmektedir! İşverenler sözleşme yapmadıkları İşyeri Hekimi için ayda 6500.TL, İş Güvenliği Uzmanı için ayda  6500.TL olmak üzere Toplamda aylık 13.000.TL para cezası ile karşılaşabilirler.İşverenler  İş Güvenliği Cezaları konusunda bilgi sahibi olmalı ve gereğini yapmalıdır.
OSGB’ler tarafından her işyerine özel olarak hazırlanması gereken bazı belgeleri saymak gerekirse; İSG risk değerlendirmesi, acil durum planları, İSG talimatları, İSG eğitim belgeleri, iş güvenliği ekipmanları eğitimi ve teslim tutanakları ve çalışanların sağlık muayene raporları vb.
Türkiye, maalesef iş kazalarında ve meslek hastalıklarında dünya birinciliğine oynayan bir ülke… Her yıl binlerce çalışan ölüyor, sakat kalıyor ya da işe bağlı hastalıkların pençesine düşüyor. Oysa gerekli tedbirlerin alınmasıyla bunlar engellenebiliyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında aynı sistemin uygulandığı görülüyor, geç de olsa Türkiye’de de İSG Kültürü ve bilinci oluşturulacak.
Adım UGUR OSGB OSGB yetkilisi Sibel GÜMÜŞ konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “ Nasıl ki her ticari işletmenin bir Mali Müşaviri varsa 1 Temmuz 2016 itibariyle İSG hizmetleri için sözleşmeli çalıştığı OSGB’si de olacaktı fakat henüz yeterli hazırlıklar yapılmadığı için 1 yıl ertelenmişti.  İşverenlerin iş sağlığı güvenliğine ayıracakları bütçeyi bir maliyet olarak değil, çalışanın, üretimin ve işletmenin korunması için yapılan bir YATIRIM olarak görmesi gerekiyor. Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki İSG yatırımı 1’e 2 geri dönüş sağlıyor. Mesai içerisinde tüm çalışanlar işverene emanettir, İş Kanununa göre işveren çalışanlarını gözetmek zorundadır. Herhangi bir iş kazası ile ilgili hukuki sürece girmiş olan tüm işverenler bunu geç de olsa öğreniyorlar. Adım UGUR OSGB OSGB olarak diyoruz ki “Risk Almayın, Önlem Alın; Önlemek Ödemekten Ucuzdur” dedi.

Adım Uğur OSGB Mükellefleriyle Buluştu

Adım Uğur OSGB Mükellefleriyle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Uğur OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından mükellefleriyle yemekte buluştu.

Gölbaşı Balkan Otelde düzenlenen yemeğe Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Jandarma Komutanı Halit Çumak ve Uğur OSGB’ye bağlı olarak çalışan mükellefler katıldı.

Adım Uğur OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Veli Örtlek, toplantıda yaptığı konuşmada; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Adana, Malatya ve Osmaniye bölgeleri olmak üzere Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birini hitap eden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendisini ispatlamış bir ortak sağlık ve güvenlik birimi olduğunu söyledi.

Örtlek, açıklamasında şunları kaydetti:

“İş yeri hekimi ve iş yeri uzmanlarımız özellikle uzmanlaşmış oldukları dallarda saha çalışmalarını ile iş yerlerinde tehlikeli unsurları tespit edip, işverenle birlikte çalışarak en ufak bir kazanın oluşmasını engellemeye çalışmaktır.

İş sağlığı ve Güvenliğinde işleyiş esas olarak İSG-Katip üzerinden işlemektedir.

Adım Uğur OSGB; İş Hukuku Mevzuatı kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uyumlu, yasal olarak zorunlu tutulan eğitim ve hizmetleri tek çatı altında verebilen kurumdur.

Adım Uğur OSGB; 20 yıllık sağlık hizmetleri alanında oluşturduğu tecrübesini Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak iş güvenliği alanında sürdürmeye devam edecektir.

Adım Uğur OSGB; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmetiyle birlikte Bireysel ve kurumsal iş kazalarını ve meslek hastalıklarını gerek iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri ile gerekse eğitimler ile önlemeyi hedefler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan almış olduğumuz yetki, çalışma hayatında edinmiş olduğumuz tecrübe ve iş Güvenliğinde proaktif yaklaşım anlayışımızla hizmetinizdeyiz.

-ŞİRKETİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR-

İş yeri hekimi ataması, iş güvenliği uzmanı ataması, diğer sağlık personel ataması, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, acil durum eylem planı, işe giriş raporları, periyodik muayeneler, danışmanlık hizmetleri, saha denetimleri, dağlık gözetimi, çalışma ortamı gözetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışmalar yapmaktadır.”

Uğur OSGB Tel: 0344 311 2355

0 541 404 55 07

0 533 420 2296

E-Mail: info@adimugur.com