HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

PUKÖ Döngüsü

PUKÖ Döngüsü  (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)
PUKÖ Döngüsü Kalite Gurusu William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.  W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi’nde Matematiksel Fizik alanında doktora yapmıştır. Uzun yıllar Toplam Kalite alanında çalışmalar yapan Deming; 1950 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisler (The Union of Japanese Scientists and Engineers) tarafından Japonya’ya davet edildi. Japonlara toplam kalite yönetimini öğreten kişi olarak anılan Deming. II. Dünya savaşından sonra Japon radyolarında günde 2 saat “kalite” hakknda programların 10yayınlanmasının da fikir sahibidir. Deming 1960 yılında Japon imparatoru tarafından “Kutsal Hazine Düzeni” (Order of the Sacred Treasure) ile ödüllendirildi. 1987’de ABD Başkanı Ronald Reagan’dan Ulusal Teknoloji Ödülü’nü, 1988 yılında ise Ulusal Bilimler Akademisi’nden Üstün Bilim Adamı ödülünü aldı. 1993 yılında vefat etti ama Japonya’da her yıl “Deming Ödülleri” adı altında kalite ödülleri verilmektedir…
Dr. W. Edwards Deming iz bırakan bir kalite gurusudur. Ortaya koyduğu kalite yönetim felsefesiyle üretim ve hizmet organizasyonlarında rekabet gücünün artıran bir kalite anlayışını getirmiştir. Kalite için herkesin elinden geleni yapmasınının ötesinde; öncelikle üst yönetim olmak üzere köklü bir anlayış değişiminin ve tüm organizasyonu kapsayacak kalite kültürünün gereğini savunmuştur. Deming kalite felsefesi temel alınarak daha sonra Toplam Kalite yönetimi modeli; iş mükemmelliği modelleri ile Yalın Yönetim modeli geliştirilmiştir.
Edwards Deming’in kalite yönetimine yaklaşımının üç unsuru vardır:
Derin Bilgi Sistemi,
14 Nokta ilkesi,
Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ).
Deming’in Derin Bilgi Sistemi zaman ve uygulama gerektiren 4 bileşenden oluşmaktadır; Bu bileşenler; Değişkenlik, Sistemler, Psikoloji ve Bilgi‘dir.
Deming bir şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için hedeflerin devamlılığının getirilmesinin zorunlu olduğunu ileri sürmüştür.
Deming’e göre yönetim kademesinde uygulanması gereken 14 hedef mevcuttur.
DEMİNG’in 14 İLKESİ
1.Organizasyonun amaçlarını belirle.
2.Yeni yönetim felsefesini benimse.
3.Kontrol Şemalarını öğren ve kontrol şemalarını uygulamaları konusunda yan sanayini ikna et.
4.Organizasyonu fiyat etiketleri ile değerlendirmeyi bırak.
5.Sürekli gelişmeyi sağla.
6.İş başında eğitimi sağla.
7.Liderliğin kurumsallaşmasını sağla.
8.Organizasyonda korkuyu ortadan kaldır.
9. Departmanlar arasındaki sınırları kaldır.
10. Çalışanların kendi sloganlarını kendilerinin formüle etmelerine izin ver.
11.Organizasyonda kotaları ortadan kaldır.
12.Çalışanların iş yapmalarını engelleyecek uygulamaları ortadan kaldır.
13.Eğitim uygula.
14.Transformasyonu herkesin katılımı ile gerçekleştir.
PUKÖ Döngüsü (Planla / Uygula / Kontrol Et / Önlem Al)
PUKO adım – adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.
Hiçbir şey mükemmel değildir ve daha iyi yapılabilir! Bu işi nasıl daha iyi yapabilirim?
Planla
PUKO döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. Bu aşamada planlanan işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerde, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır. Planlama aşamasında her noktanın düşünülmesi görev dağılımlarının ve hedeflerin düzgün olarak belirlenmesi PUKO’nun son adımı olan Önlem al aşamasında yapılacakları en aza indirecektir. Eğer Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol al ve önlem al aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır. Yapılacak iş ya da hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi olmalıdır. İlk başta çok yüksek hedeflerin konması ve bunları gerçekleştirilememesi durumunda motivasyon düşecek ve verimsizlik başlayacaktır.
· Hedeflerin belirlenmesi
· Detaylı plan hazırlama (uygulama planı)

Uygula
PUKO döngüsünün ikinci aşamasıdır. İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKO’nun üçüncü adımı olan Kontrol et aşamasının girdisini oluşturur.
· Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
· Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

Kontrol Et
·PUKO döngüsünün üçüncü aşamasıdır. Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır.
· Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme
· İlgili kişileri bilgilendirme

Önlem Al
PUKO döngüsünün dördüncü ve en son aşamasıdır. Kendi içinde PUKO döngüsü içerir. Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, sapmaların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler başlatılır.
· Etkili önlemleri standartlaştırma
· Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama
· Kalıcı bir izleme sistemi kurma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir