HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Tag Archives: İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi

İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

VERMEKTE OLDUĞUMUZ İLK YARDIM EĞİTİMLERİMİZİN İÇERİĞİ (KATILIM BELGESİ DÜZENLENİR)

İlkyardım temel uygulamaları.
Hastanın/Yaralının durumunun ve olay yerinin değerlendirilmesi.
Suni solunum ve kalp basısı.
Solunum ve/veya kalp durması.
Kanamalar da ilk yardım.
Şok durumunda ilk yardım.
Koma durumunda ilk yardım.
Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım.
Zehirlenmelerde ilk yardım.
Böcek sokmalarında ilk yardım.
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım.
Bilinç bozukluklarında ilk yardım