HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Tag Archives: İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.
İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

İşletmenizde Risk Yönetimi Ekibi’nin oluşturulması ve etkin şekilde çalışmalarının yürütülmesi konusunda size yardımcı olur.
İşyeri Hekimi ve çalışanların katılımı ile İşyeri Risk Değerlendirme Raporunun ( Risk Analizi Raporu) hazırlanması ve gerektiğinde revize edilerek güncelliğinin korunmasını sağlar
Risk Değerlendirme Raporu ve Tespit ve Öneri Defteri kayıtları doğrultusunda uygulamaya geçen faaliyetler ile ilgili kapsamlı güncel durum raporlarının hazırlanması ve kurula sunulması görevini yürütür.
Kaza, yangın, patlama ve doğal afetler gibi durumlar için Acil Durum Eylem Planı’nın oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmak ve bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.
Çalışanların İş Güvenliği yönünden zorunlu olan eğitimlerini (işe yeni girenler, periyodik eğitimler, yenileme eğitimleri, özel eğitimler vb.) planlar ve gerçekleştirir. Katılım Belgesi düzenler.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Kurul Sekreterliği görevini yürütür ve ilgili sorumlulukların yerine getirir
Tespit ve Öneri Defterinin tutulmasını ve güncelliğini sağlar
İş kazası ve meslek hastalıkları ve ramak kala olayların istatistiklerinin incelenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinde görev alır.
İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, uygulamaları takip eder; acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.