HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Tag Archives: Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İşyerinde Acil Durum Planı Yaptırma Zorunluluğu ve Önemi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği 29-12-2012 tarihinden itibaren Acil Durum Planı yaptırmak zorundadır.

Acil Durumlar karşısında oluşabilecek maddi ve manevi kayıplar en aza indirilmiş olur.
Acil Durumlar nedeniyle oluşabilecek kayıp ve hastalıklar nedeni ile oluşacak maddi hasarlar, tamir, yenileme, hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler en aza indirilmiş olur.
Sağlık ve güvenlik koşullarına sahip bir çalışma ortamı ile çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği artar.
Acil Durum Eylem Planı Nedir?

İşletme içinden veya dışından gelebilecek tehlikelerden kaynaklanabilecek kaza, yangın, patlamalar, biyolojik ve kimyasal yayılımlar, doğal afetler gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar karşısında; çalışanların, işletmenin, işin ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla alınacak önlemler ve yapılacak eylemlere Acil Durum Planı denir.

Acil Durum Planı; kanuni zorunlulukları, ekipleri, görevlendirmeleri, planlamayı, organizasyonu, iletişimi, haberleşmeyi, gerekli ekipmanları, güvenli bölge, eğitimleri,tatbikatları, kontrolü, denetimi ve tüm aşamaların dokümantasyonunu kapsar.